baner

 Rok szkolny 2018-2019

Mikołaj Kiszka

 

Mikołaj przez trzy lata nauki w gimnazjum otrzymywał świadectwo w wyróżnieniem ze średnią ocen powyżej 5,0 i wzorowym zachowaniem. W klasie III uzyskał średnią ocen 5,56.

Mikołaj trzykrotnie znalazł się w gronie najlepszych uczniów w województwie biorąc udział w programie stypendialnym „Lubelskie wspiera uzdolnionych”– był stypendystą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Jest laureatem i stypendystą wielu konkursów:

 · Otrzymał tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Pingwin”, organizowanego przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI w Warszawie.

 · Dwukrotnie był laureatem Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów organizowanego pod patronatem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

 ·  Zdobył tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego ALBUS organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie.

 ·  Zdobył tytuł finalisty w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym PANGEA.

 ·  Zajął III miejsce w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym LWIĄTKO.

 · Wspólnie z zespołem zajął IV miejsce w Międzygimnazjalnym Drużynowym Konkursie Języka Angielskiego „Non Stop”.

 · W klasie drugiej i trzeciej uzyskał tytuł Laureata Konkursu Matematycznego i Chemicznego, a w klasie trzeciej tytuł Finalisty Konkursu Fizycznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 · Zdobył wyróżnienie w międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” organizowanym przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu.

 · Otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym EUREKA, organizowanym przy współpracy
z Uniwersytetem Warszawskim i SGGW w Warszawie.

 · Zajął I miejsce na etapie powiatowym w Drużynowym Turnieju Matematycznym organizowanym przez licem ogólnokształcące w Janowie Lubelskim.

 · Dostał się do II etapu Ogólnopolskich Zawodów Matematycznych – Olimpiady Matematycznej Juniorów.

 · Brał udział w dwóch etapach Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej.

Mikołaj uzyskał najlepsze wyniki w szkole z egzaminów gimnazjalnych. Mimo obowiązków związanych z nauką Mikołaj zawsze potrafi znaleźć czas na działalność artystyczną i społeczną. Chętnie angażował się w szkolne przedsięwzięcia artystyczne – apele i akademie. Często brał udział w pokazach tańców towarzyskich z okazji świąt państwowych i imprez okolicznościowych na terenie miasta Janów Lubelski. Znajdował czas, by pomagać innym,   angażował się w akcje charytatywne organizowane w szkole, np. na rzecz polskich dzieci z parafii w Równem na Ukrainie czy hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Jesteśmy dumni z sukcesów naszego ucznia i życzymy mu, żeby dalej rozwijał swoje pasje i zainteresowania.

 

 

Jakub Moskal

Jakub w każdym roku nauki w gimnazjum otrzymywał świadectwo z wyróżnieniem oraz wzorową ocenę z zachowania. W klasie 3 uzyskał średnią ocen 5,61. Jakub to uczeń szczególnie uzdolniony z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Każdego roku otrzymywał stypendium dla najlepszych uczniów w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych” przyznawane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

W roku szkolnym 2018/2019 uzyskał tytuł laureata Konkursu Przedmiotowego z Chemii i tytuł finalisty Konkursu Matematycznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Jest także laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Albus” organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Dwukrotnie, w klasie 2 i 3, zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.  Będąc uczniem drugiej klasy gimnazjum brał udział w etapach okręgowych konkursów przedmiotowych z historii, matematyki, chemii i geografii. W klasie pierwszej zdobył tytuł laureata Zamoyskiego Konkursu Matematycznego organizowanego pod patronatem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Jakub uzyskał wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego, zajmują drugie miejsce w szkole. Jest bardzo zdolnym i pracowitym uczniem, ma szerokie zainteresowania i chętnie pomaga innym. Wyróżnia się również szczególną aktywnością społeczną – przez trzy lata aktywnie działał w Szkolnym Kole Wolontariatu biorąc udział w wielu akcjach charytatywnych organizowanych na rzecz starszych i samotnych mieszkańców naszego miasta oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze Stowarzyszenia „Wawrzynek” – „Wielkanocna Nadzieja”, „I ty możesz zostać Św. Mikołajem”, „Piknik pełen radości”. Brał również udział w charytatywnym koncercie „Serce dla Oli”, prezentując poloneza w gimnazjalnej grupie tanecznej oraz jako wolontariusz opiekujący się dziećmi.

Jakub to bardzo obowiązkowy uczeń, który twórczo potrafi rozwijać swoje uzdolnienia. Gratulujemy mu tak wspaniałych sukcesów i życzymy, aby w nowej szkole osiągał ich jeszcze więcej, spełniając swoje marzenia.