baner

           

DRODZY UCZNIOWIE KLAS III 
 Zbliża się czas wyboru – szkoły ponadgimnazjalnej, zawodu, przyszłości. Przed Wami ważna decyzja. Nie będziecie jednak sami - w jej podjęciu wspomogą Was - w domu: rodzice, a w szkole: wychowawca, pedagog szkolny, oraz doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W naszej szkole realizujemy doradztwo zawodowe na zajęciach pozalekcyjnych, lekcjach przedmiotowych i wychowawczych, oraz w trakcie rozmów indywidualnych. 
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach:
  www.koweziu.edu.pl – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  www.progra.pl – Oprogramowanie komputerowe związane z poradnictwem zawodowym
  www.sdsiz.irk.pl – Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych
  www.irk.pl – Instytut Rozwoju Kariery
  www.ohpdlaszkoły.pl  – Portal internetowy OHP poświęcony doradztwu zawodowemu
  www.nrcgkowez.edu.pl – Strona  zawierająca informacje o systemie edukacji, systemie poradnictwa zawodowego w Polsce, adresy poradni psychologiczno – pedagogicznych, centrów kształcenia praktycznego i centrów kształcenia ustawicznego
  www.integralia.pl – Strona Fundacji Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych

Informacje dla uczniów

Informacje dla rodziców