baner

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi,

nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje

– przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.

                                                                                                                                              J. Korczak